บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด"

บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการตัดเย็บแบบฟอร์มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขายปลีกขายส่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด


60/41 หมู่ที่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/41 หมู่ที่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด

ได้แก่ 0135558002785
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิฑูรย์ ยูนิฟอร์ม 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*