บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


80/176 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/176 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135558002858
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซลูชั่น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*