บริษัท เพนทา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพนทา จำกัด"

บริษัท เพนทา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพนทา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพนทา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด และบริการซ่อมบำรุง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพนทา จำกัด


99/60 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพนทา จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/60 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เพนทา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพนทา จำกัด

ได้แก่ 0135558002998
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพนทา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพนทา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*