บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรห้องชุดคอนโดมีเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


11/112 หมู่ที่ 1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/112 หมู่ที่ 1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0135558003099
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซินแคร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*