บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานพิมพ์อิงค์เจ็ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด


99/115 หมู่ที่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/115 หมู่ที่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0135558003161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอพี พลัส ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*