บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ไส้กรอก แหนม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนื้อสัตว์แปรรูปทุกชนิดเนื้อสัตว์ เศษและซากทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด


11/89 หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม โครงการ 8 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/89 หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม โครงการ 8 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558003226
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*