บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด"

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท และให้บริการเกี่ยวกับวิชาชีพทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด


78/413 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/413 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0135558003293
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*