บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด"

บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด


65/163 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/163 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด

ได้แก่ 0135558003358
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 163 แมททีเรียล โปรดักท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*