บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด"

บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าขายปลีก-ขายส่งปุ๋ย อาหารสัตว์ เคมีเกษตรสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตรอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด


59/144 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/144 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด

ได้แก่ 0135558003382
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลด์ อันดามัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*