บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเจาะ ติดตั้งประปาบาดาลทุกชนิด รับเหมาก่อสร้างวางท่อประปา ติดตั้งระบบประปาทำโรงกรองน้ำประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด


35 หมู่ที่ 1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

35 หมู่ที่ 1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558003404
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไวท์เวย์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*