บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด"

บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการนายหน้า ตัวแทนค้าต่าง ค้ำประกัน แลกเปลี่ยนให้เช่า ขายฝาก ซื้อ ขาย รถยนต์ เครื่องยนต์ เก่า-ใหม่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด


13/9 หมู่ที่ 11 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/9 หมู่ที่ 11 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด

ได้แก่ 0135558003498
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*