บริษัท ฐานิสสิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฐานิสสิน จำกัด"

บริษัท ฐานิสสิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฐานิสสิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฐานิสสิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่าย ออกแบบเว็บไซด์ วางระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฐานิสสิน จำกัด


1/69 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฐานิสสิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/69 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ฐานิสสิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฐานิสสิน จำกัด

ได้แก่ 0135558003544
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฐานิสสิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฐานิสสิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*