บริษัท กานดาเล็ก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กานดาเล็ก จำกัด"

บริษัท กานดาเล็ก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กานดาเล็ก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กานดาเล็ก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายจักรยาน อะไหล่ และรับซ่อมจักรยาน และอุปกรณ์การกีฬาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กานดาเล็ก จำกัด


48/117 หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กานดาเล็ก จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/117 หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท กานดาเล็ก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กานดาเล็ก จำกัด

ได้แก่ 0135558003650
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กานดาเล็ก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กานดาเล็ก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*