บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด"

บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด


89 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด

ได้แก่ 0135558003676
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอนินทีเอ็มโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*