บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด"

บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสมุนไพรเสริมความงาม สมุนไพรบำรุงร่างกาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด


13 หมู่ที่ 9 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด ตั้งอยู่ที่

13 หมู่ที่ 9 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด

ได้แก่ 0135558003773
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สไมล์ เฮิร์บ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*