บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด"

บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออก สินค้า หลอดไฟแอลอีดี กิจการตามวัตถุที่ประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด


69/571 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/571 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0135558003871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี เค ที โกลบอล เวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*