บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด"

บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด


16 หมู่ที่ 5 ซอยชอบธรรม ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 หมู่ที่ 5 ซอยชอบธรรม ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด

ได้แก่ 0135558003897
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*