บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด"

บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักและอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด


90/176 หมู่บ้านฐานมั่นคง ซอยบงกช 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/176 หมู่บ้านฐานมั่นคง ซอยบงกช 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด

ได้แก่ 0135558004273
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กฤนทร์ เทรดดิ้ง แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*