บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด"

บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เครื่องเชื่อม เหล็กข้อต่อ ท่อพีวีซี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด


76/4 หมู่ที่ 6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

76/4 หมู่ที่ 6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

แผนที่บริษัท บริษัท อำนาจ 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด

ได้แก่ 0135559000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อำนาจ 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*