บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด"

บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก แผ่นเหล็ก ม้วนเหล็ก แผ่นหลังคาเมทัลซีท สแตนเลส กระจก อลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด


55 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*