บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด"

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมทางกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด


1/83 ซอยรังสิต-นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/83 ซอยรังสิต-นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจปีเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*