บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก เครื่องมือ เครื่องจักร ฉนวนโฟม และฉนวนกันความร้อนทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด


71/048 หมู่ที่ 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/048 หมู่ที่ 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0135559000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิกตี้ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*