บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด"

บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด


54/58 หมู่ที่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/58 หมู่ที่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด

ได้แก่ 0135559000140
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอชพี พลาสเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*