บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด"

บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบงานโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพกราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหว ออกแบบห้องแสดงสินค้าและรับจัดงานทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด


35/200 หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/200 หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด

ได้แก่ 0135559000158
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไนซ์ มีเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*