บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด"

บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างซ่อมและจำหน่ายเครื่องชั่งระบบอิเลคโทรนิคและเครื่องชั่งอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด


88/395 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/395 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด

ได้แก่ 0135559000239
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรสเกล แอนด์ เซอร์วิส (2517) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*