บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด"

บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก สถานที่ทำการ งานโยธา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด


99/58 หมู่ที่ 2 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/58 หมู่ที่ 2 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด

ได้แก่ 0135559000247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รุ่งโรจน์ปัญญา วิศวกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*