บริษัท สวนสนาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวนสนาม จำกัด"

บริษัท สวนสนาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวนสนาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวนสนาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า จัดสวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวนสนาม จำกัด


39 ซอยรังสิต-นครนายก 13 ซอย 9 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวนสนาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 ซอยรังสิต-นครนายก 13 ซอย 9 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท สวนสนาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวนสนาม จำกัด

ได้แก่ 0135559000263
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวนสนาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวนสนาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*