บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด"

บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว ด้านอุตสาหกรรม และขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด


49/524 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/524 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด

ได้แก่ 0135559000310
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทรคเตอร์ รีซอร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*