บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายสินค้าทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด


203/39 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

203/39 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0135559000344
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*