บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายในอาคารประเภทต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


55/21 หมู่ที่ 5 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/21 หมู่ที่ 5 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

แผนที่บริษัท บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559000352
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*