บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด"

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด


49/131 หมู่บ้านวรารักษ์ รังสิตคลอง 4 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/131 หมู่บ้านวรารักษ์ รังสิตคลอง 4 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด

ได้แก่ 0135559000425
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเดีย พาวเวอร์ พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*