บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช่ทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


35/191 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/191 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559000468
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเอ็มอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*