บริษัท ครกเงิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครกเงิน จำกัด"

บริษัท ครกเงิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครกเงิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครกเงิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านอาหาร สด อาหารปรุงสุก อาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง น้ำ เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครกเงิน จำกัด


111/90 หมู่ที่ 7 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครกเงิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/90 หมู่ที่ 7 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ครกเงิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครกเงิน จำกัด

ได้แก่ 0135559000476
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครกเงิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครกเงิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*