บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด"

บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอาหารบนแผงลอย และตลาด ขายสินค้าอุปโภคบริโภค ต่างๆ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด


41/224 หมู่บ้านเกสร หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/224 หมู่บ้านเกสร หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ได้แก่ 0135559000492
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.ที. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*