บริษัท มัช มัช แมส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัช มัช แมส จำกัด"

บริษัท มัช มัช แมส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัช มัช แมส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัช มัช แมส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัช มัช แมส จำกัด


1/777 หมู่ที่ 17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัช มัช แมส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/777 หมู่ที่ 17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท มัช มัช แมส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัช มัช แมส จำกัด

ได้แก่ 0135559000514
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัช มัช แมส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัช มัช แมส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*