บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


147/46 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

147/46 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135559000531
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*