บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด"

บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เครื่องครัว และอุปกรณ์เครื่องเรือน ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด


59 หมู่ที่ 2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59 หมู่ที่ 2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด

ได้แก่ 0135559000549
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์ใบบุญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*