บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจรับจ้าง แบ่งบรรจุปุ่ย เคมี การเกษตร ยาปราบศัครูพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด


143/2 หมู่ที่ 10 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

143/2 หมู่ที่ 10 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0135559000573
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลบอลลิส ซีดส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*