บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


107 หมู่ที่ 3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

107 หมู่ที่ 3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

แผนที่บริษัท บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559000590
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชูสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*