บริษัท สุริยพัชร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุริยพัชร จำกัด"

บริษัท สุริยพัชร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุริยพัชร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุริยพัชร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุริยพัชร จำกัด


965/44 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 16/2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุริยพัชร จำกัด ตั้งอยู่ที่

965/44 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 16/2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท สุริยพัชร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุริยพัชร จำกัด

ได้แก่ 0135559000620
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุริยพัชร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุริยพัชร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*