บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด"

บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด


99/111 หมู่บ้านเดอะทรัสต์ทาวน์ วงแหวนลำลูกกา หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/111 หมู่บ้านเดอะทรัสต์ทาวน์ วงแหวนลำลูกกา หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด

ได้แก่ 0135559000654
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาสเตอร์ คาร์โก เอ็กซ์เพรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*