บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหารจัดการทีมฟุตบอลเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด


99/1 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/1 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000671
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สโมสรฟุตบอล ซุปเปอร์ พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*