บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ปิดงบประจำปี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด


56/249 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/249 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0135559000701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นซีวี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*