บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด"

บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ ที่เป็นฉลากสติ๊กเกอร์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด


9/4 หมู่ที่ 3 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/4 หมู่ที่ 3 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด

ได้แก่ 0135559000778
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะเบสท์ ลาเบล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*