บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด"

บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป เครื่องปรุงอาหารและเครื่องบริโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด


99/352 หมู่ที่ 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/352 หมู่ที่ 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

แผนที่บริษัท บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000808
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันทรีฟูดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*