บริษัท วสุธร สตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วสุธร สตีล จำกัด"

บริษัท วสุธร สตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วสุธร สตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วสุธร สตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วสุธร สตีล จำกัด


99/20 หมู่ที่ 3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วสุธร สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/20 หมู่ที่ 3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

แผนที่บริษัท บริษัท วสุธร สตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วสุธร สตีล จำกัด

ได้แก่ 0135559000824
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วสุธร สตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วสุธร สตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*