บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด"

บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด


58/132 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/132 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000891
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ เฟรนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*