บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด"

บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายตั๋วเครื่องบิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด


55/92 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/92 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000913
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเวอรี่ ฮอลิเดย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*