บริษัท บีแอลอีซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีแอลอีซี จำกัด"

บริษัท บีแอลอีซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีแอลอีซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีแอลอีซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า โครงเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีแอลอีซี จำกัด


57/7 หมู่ที่ 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีแอลอีซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/7 หมู่ที่ 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

แผนที่บริษัท บริษัท บีแอลอีซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีแอลอีซี จำกัด

ได้แก่ 0135559000930
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีแอลอีซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีแอลอีซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*