บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด"

บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมา รับออกแบบ ติดตั้งผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ รวมถึงบริการหลังการขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด


1068/64 ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1068/64 ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด

ได้แก่ 0135559000948
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอส เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*